Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle betrekkingen, reserveringen en diensten tussen EchoDroom gevestigd aan de Piersonstraat 31, 7103 HA (KVK geregistreerd onder nummer 67842704) te Winterswijk en haar klant en of cliënte.
Afwijkingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door EchoDroom bevestigd zijn.
Voor het maken van een afspraak worden alle klanten en of cliënten geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van EchoDroom en hiermee akkoord te zijn gegaan. Door het boeken van een afspraak online, telefonisch of op locatie gaat de klant automatisch akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven op onze website.

Pretecho

Onder pretecho verstaan we een echo op eigen verzoek van de klant en of cliënte, met als doel puur om mooie, leuke beelden en foto’s te maken van het ongeboren kindje (pret / fun).
Een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Het stellen van een medische diagnose en of het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van EchoDroom. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij de moeder of het ongeboren kindje tijdens alle pretecho’s. Wij gaan ervan uit dat een klant en of cliënte op de hoogte is van onze voorwaarden bij het maken / boeken van een pretecho. Een klant en of cliënte gaat automatisch akkoord met al onze voorwaarden indien zij persoonlijk op locatie, telefonisch of zelf online een afspraak boekt. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden is de klant of cliënte zich ervan bewust dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige of medische behandelingsovereenkomst. Geen enkele uitspraak gedaan tijdens of na de pretecho mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelend arts of verloskundige van de klant of cliënte. Klant of cliënte snapt dat doordat het een pretecho op eigen verzoek is, de kosten voor eigen rekening komen en niet verhaald kunnen worden bij de verzekeraar.

Beperkingen

Bij het maken van mooie beelden en foto’s en de hoeveelheid hiervan tijdens een pretecho zijn we vaak afhankelijk van meerdere factoren,zoals ligging van het kindje, de vrouw en binnenzijde van de buik. Voorbeelden: de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje, navelstreng, de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater, meerlingen en het postuur van de moeder.
Deze hierboven genoemde factoren kunnen de kwaliteit van de beelden (tijdens het consult of opgenomen op usb stick) of 2D en 3D foto’s (zwart/wit en kleur) beïnvloeden en ook de hoeveelheid en variatie ervan. Het genoemde aantal zwart-wit foto’s en kleurenfoto’s bij al onze pretecho’s is een richtlijn en kan dus variëren in kwaliteit, hoeveelheid en in variatie. EchoDroom doet haar uiterste best om het beste resultaat te behalen, maar we kunnen door de bovengenoemde factoren helaas geen garanties geven en er kan dan ook geen restitutie van geld plaatsvinden. In gevallen waarbij het resultaat, na analyse van de echoscopiste, dusdanig onder de norm van EchoDroom ligt, kunnen wij ons beraden op een gratis (verkorte) herhalingspretecho of een eenmalige speciale korting. Wij beoordelen de pretecho naar aanleiding van de foto’s en kwaliteit ervan niet naar aanleiding van het aantal minuten.
Bij een eventuele geslachtsbepaling kunnen wij nooit 100% zekerheid geven. EchoDroom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht of de voortvloeiende gemaakte kosten hiervan. Wij geven geen garantie op een geslachtsbepaling, het is een pretecho op eigen risico. Mocht het bepalen van het geslacht niet lukken tijdens de pretecho door het termijn of door de ligging en of bewegelijkheid van het kindje dan kan de klant of cliënte, indien zij daarvoor kiest eenmalig gratis nog een keer terugkomen (dit geeft echter geen garantie dat het dan wel lukt). De afspraak zal direct ter plaatsen worden ingeboekt, meestal binnen een a twee weken, restitutie van het geld is niet mogelijk. Mocht door de hierboven genoemde factoren de 3D en 4D beelden en of foto’s tijdens een gecombineerde pretecho echt niet lukken, dan hebben ze recht op eenmalig een korte herhaling, indien deze kans heeft van slagen, er zal dan 2x keer een pretecho worden gemaakt, maar wij kunnen geen garantie geven dat een herhaling slaagt en de volle prijs zal dan ook in rekening gebracht worden, indien de klant dusvoor een herhaling kiest. Indien de klanten afzien van een herhaling en of een herhaling dus geen zin heeft omdat er een te kleine of geen slagingskans is, dan berekenen wij de cliënte alleen maar de 2D prijs (korting cq starttarief) dit omdat we het kindje wel altijd in 2D kunnen laten zien.
Wel of geen herhaling is dus echt afhankelijk van meerdere factoren zoals : het termijn, placenta, hoeveelheid vruchtwater en postuur vrouw en hoe groot de slagingskans ervan is.

Aansprakelijkheid

EchoDroom is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de klant, cliënte of derden voortvloeiende uit de door haar gerichte werkzaamheden. Tevens aanvaardt EchoDroom geen aansprakelijkheid voor anderszins gemaakte kosten of vergoeding door de klant of cliënte.
EchoDroom stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan de klant of cliënte en of het ongeboren kindje.
Ondanks vele jaren onderzoek en gebruik zijn er tot op heden geen schadelijke effecten bekend bij het gebruik van echografieapparatuur. EchoDroom neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op korte of lange termijn.
EchoDroom is niet verantwoordelijk voor het niet slagen van een pretecho, of het nu het bepalen is van het geslacht, een 2D pretecho of 3D en 4D beelden. Alle klanten hebben bij een slechte ligging recht op een gratis herhaling, echter als wij teveel beperkt worden door middel van slecht zicht dus bijvoorbeeld teveel overgewicht, ligging placenta, termijn of geen ruimte dan proberen wij er het meeste eruit te halen maar niet altijd met succes, hier kunnen wij niks aan doen en wij gaan ervan uit dan onze klanten hiervan op de hoogte zijn, wij kunnen hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Betaling en annulering

Alle genoemde prijzen op de website en in de winkel zijn inclusief 21% btw.
De betaling dient contant te worden voldaan of direct achteraf per bankoverschrijving.
Indien de klant of cliënte niet direct het verschuldigde bedrag voldoet, zal EchoDroom het beeldmateriaal in haar bezit houden. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, heeft EchoDroom het recht om wettelijke rente te berekenen en is zij gerechtigd om tot incasso van vordering over te gaan, alle kosten komen dan ten laste van de klant of cliënte.
Indien een klant of cliënte te laat is, kan het aantal te late minuten in mindering worden gebracht op de totale scantijd van de afspraak. Is de klant of cliënte het grootste gedeelte van de scantijd te laat dan zal de afspraak komen te vervallen, dit om vertragingen van de andere afspraken van klanten te voorkomen. In beide gevallen moet het gehele bedrag van de geplande afspraak alsnog voldaan worden.
Klant of cliënte is zelf verantwoordelijk om op tijd te komen, zeker als het gaat om een afspraak met een kortere scantijd. Het is in alle gevallen verstandig om op tijd en iets eerder aanwezig te zijn!

Annulering door de klant of cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak behoudt EchoDroom zich het recht om 100 % van de kosten in rekening te brengen.

Overmacht

Indien in geval van overmacht (persoonlijk of materiaal) aan de zijde van EchoDroom een afspraak niet door kan gaan, zal deze worden opgeschort of worden geannuleerd. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien er binnen een week nadien een nieuwe afspraak ingepland kan worden. De klant of cliënte heeft bij overmacht aan zijde van EchoDroom geen recht op een schadevergoeding.

Overig

Het is niet toegestaan om tijdens de pretecho zelf te fotograferen of om beelden (video) op te nemen. Dit in verband met privacy en ook omdat klanten extra betalen voor een USB-sitck opname.
De USB-sticks worden eenmalig vertrekt, deze worden ook extra gecontroleerd, maar indien een USB-sticks toch door een technische fout niet juist werkt, kunt u binnen 7 dagen een verzoek indienen voor een nieuw exemplaar, u kunt hierna dan langskomen met de defecte USB-stick op onze locatie. Aangezien wij direct opnemen op USB-stick en niet op een harde schijf kunnen wij de opnames helaas maar één keer verstrekken, indien blijkt bij controle voor vertrek aan het einde van de afspraak dat de opname toch niet juist werkt of defect is, dan zullen wij een herhalingsecho inplannen. Al onze opnames op USB-stick bevatten geluid, wij nemen ook het geluid op uit de kamer om zo de aanwijzingen van de echoscopiste te registreren. Alle foto’s en video’s zullen wel in HD kwaliteit meegegeven worden, als hiervoor gekozen is in het consult. Na afloop van alle pretecho’s waarbij een USB-stick wordt meegegeven, controleren en bekijken wij of deze werkt, dit laten wij ook aan onze klanten zien, zodat wij zeker weten dat de data er juist op staat, de klant is dan ook zelf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van  de een USB-stick.
Bij het maken van een telefonische afspraak of online boeking, gaan de klanten automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EchoDroom om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk over te nemen en of te publiceren. Het verkregen beeldmateriaal kan eventueel anoniem (zonder gegevens van de klant) door ons gebruikt worden op onze website en of andere onderliggende pagina’s. Maar het verkregen beeldmateriaal wordt nooit zonder toestemming van de klant of cliënte aan derden (andere partij) door EchoDroom overgedragen. Alle verkregen beelden blijven eigendom van EchoDroom.

Ga terug naar de home pagina